مدیراجرایی منطقه آزاد دوغارون؛ مقدمات فاز اول اجرایی منطقه آزاد دوغارون در محدوده مصوب بزودی فراهم خواهد شد

مدیراجرایی منطقه آزاد دوغارون؛ مقدمات  فاز اول اجرایی منطقه آزاد دوغارون در محدوده مصوب بزودی فراهم خواهد شد

مدیر اجرایی منطقه آزاد دوغارون از فراهم شدن فاز اول محدوده منطقه آزاد دوغارون خبر داد.

محسن پوراحمدی مدیراجرایی منطقه آزاد دوغارون در نشست با مدیران دستگاهای اجرایی مستقر در مرز دوغارون گفت: بایستی بزودی از یک نقطه جهت محصور نمودن منطقه آزاد دوغارون عملیات اجرایی آن فراهم شود.

وی گفت: به منظور جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت منابع دولتی و استفاده بهینه ازسرمایه های ملی و  ظرفیت های موجود طرح اولیه محصور نمودن منطقه آزاد دوغارون  به مشاور واگذار خواهد شد.

مدیراجرایی منطقه آزاد دوغارون افزود: در ساختار جدید موضوعاتی را در نظر خواهیم گرفت تا تداخلی در فرایند امور خدمات رسانی  بوجود نیاید و تجارت در این منطقه بیش از پیش تسهیل شود

وی گفت: با استفاده از ظرفیت خوب موجود در منطقه و  ایجاد چند گیت کنترلی با تجهیزات لازم در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد دوغارون فرایند کار تسریع خواهیم نمود.

وی مسئله امنیت در مرز دوغارون را یک امر مهم و اساسی بر شمرد و خاطرنشان کرد : مرز دوغارون با دیگر مرزهای کشور قابل قیاس نمی باشد و دخالت نیروی انسانی را باید به حداقل برسانیم.

مدیراجرایی منطقه آزاد دوغارون افزود: در ساختار جدید منطقه آزاد دوغارون به یک منطقه نمونه  تبدیل خواهد شد.

وی اشاره کرد با همکاری  خوب  فرمانداری محترم تایباد و شورای شهر و شهردارمحنرم باهدف  حفظ اراضی محمدوده منطقه و بانقطه گذاری  در بیست نقطه   حدود منطقه  علامت گذاری خواهد شد  تا از هرگونه تصرفات داخل محدوده جلوگیری بعمل آید

وی بر مردمی سازی و جهانی سازی منطقه اشاره و تاکید نمودند تمام اقدامات اجرایی منطقه در راستای بهبود اقتصادی مردم این منطقه بوده و خواهد بود . و از نگاه یکجانبه گری و بخشی نگری به شدت پرهیز خواهد شد.

و از همه دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه بابت همکاری شایسته آنها در عملیاتی شدن منطقه قدردانی نمود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =