المان پست گرید

ادامه مطلب
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ناصری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شد‌‌

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ناصری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شد‌‌

ادامه مطلب
مدیر اجرایی منطقه آزاد دوغارون؛  منطقه آزاد دوغارون نقش مهمی در توسعه اقتصاد شرق کشور دارد

مدیر اجرایی منطقه آزاد دوغارون؛ منطقه آزاد دوغارون نقش مهمی در توسعه اقتصاد شرق کشور دارد

ادامه مطلب
مشاور وزیر امور خارجه؛ زیرساختهای بسیار خوبی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد شده است + فیلم و عکس

مشاور وزیر امور خارجه؛ زیرساختهای بسیار خوبی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد شده است + فیلم و عکس

ادامه مطلب
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ناصری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شد‌‌

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ناصری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شد‌‌

ادامه مطلب
مدیر اجرایی منطقه آزاد دوغارون؛  منطقه آزاد دوغارون نقش مهمی در توسعه اقتصاد شرق کشور دارد

مدیر اجرایی منطقه آزاد دوغارون؛ منطقه آزاد دوغارون نقش مهمی در توسعه اقتصاد شرق کشور دارد

ادامه مطلب
مشاور وزیر امور خارجه؛ زیرساختهای بسیار خوبی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد شده است + فیلم و عکس

مشاور وزیر امور خارجه؛ زیرساختهای بسیار خوبی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد شده است + فیلم و عکس

ادامه مطلب
با حضور مسئولین استانی و کشوری؛ بازدید میدانی از زیر ساختها و امکانات منطقه ویژه اقتصادی دوغارون + تصاویر

با حضور مسئولین استانی و کشوری؛ بازدید میدانی از زیر ساختها و امکانات منطقه ویژه اقتصادی دوغارون + تصاویر