گزارش تصویری: گردهمایی فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که به صورت ویدیو کنفراس در دفتر مرکزی و سایت دوغارون ( منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ) برگزار گردید