گزارش تصویری: نشست خبری فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون