گزارش تصویری :استاندار خراسان رضوی با همراهی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بصورت میدانی از قسمت های مختلف منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.