نشست هم اندیشی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان شعبه ( هرات مشهد)

نشست هم اندیشی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان شعبه ( هرات مشهد)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون  به منظور بررسی قیمت حمل و نقل خودروهای متردد در مسیر دوغارون _هرات نشستی با حضور رئیس اتاق مشترک  تجارت ایران و افغانستان ، رئیس اتحادیه  ترانسپورتی ولایت هرات به همراه مسئولین شرکت پایبار، مدیر اجرایی و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی در دفتر مشهد تشکیل گردید . مقرر شد پس از اخذ نظر مسئولین هرات جلسه نهایی برگزار گردد.