معاون پارلمانی رییس اجرایی افغانستان : فرصت تجارت در دوغارون به افغانستانی‌ها داده شود

معاون پارلمانی رییس اجرایی افغانستان : فرصت تجارت در دوغارون به افغانستانی‌ها داده شود

معاون پارلمانی رئیس اجرایی کشور افغانستان نیز در این نشست گفت: ایران و افغانستان مردم بومی یک منطقه هستند و فقط مرزها بین آنان جدایی انداخته اما تاریخ گواه است که هرگز بین مردم این دو کشور جدایی وجود نداشته است.
محمد ابراهیم پوپل افزود: مردم افغانستان سالیان متوالی در آوارگی بسر می‌برند و ایران برای تعداد کثیری از مردم افغانستان خانه امن بوده است.
وی ادامه داد: اقتصاد تنها تضمین کننده امنیت نیست اما توسعه اقتصادی در تامین امنیت نقش بسزایی ایفا می‌کند، لذا انتظار می‌رود در این راستا منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بُعد دوگانه داشته باشد به طوری که فرصت لازم برای تجار افغانستانی فراهم شود تا بتوانند محصولات خود را در این منطقه مرزی به فروش برسانند.
وی گفت: ما نیازمند خدماتی از سوی ایران در حوزه اقتصادی هستیم و چون ادعا داریم که ایران و افغانستان یک ملت در دو طرف مرز هستند لذا از ایرانی‌ها انتظار رفتار برادرانه داریم.
معاون پارلمانی رئیس اجرایی کشور افغانستان افزود: زیبا نیست که یک کشور به رفاه برسد اما در کنار آن کشوری آغشته به جنگ باشد زیرا ممکن است ناامنی از آن کشور به کشور دیگر هم منتقل شود.