معاون سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پیشنهاد کرد؛ ایجاد خط لوله انتقال فرآورده ها میان ایران و افغانستان

معاون سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پیشنهاد کرد؛ ایجاد خط لوله انتقال فرآورده ها میان ایران و افغانستان

ایجاد خط لوله انتقال فرآورده ها میان ایران و افغانستان
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، کاظم نژاد ظهر چهارشنبه در همایش فرصت های ویژه سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه دوغارون که در محل مجتمع ساپکو مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در سال های قبل و بعد از انقلاب متعالی ترین قانون مصوب، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به خصوص ماده 12 آن بوده است. این قانون اجازه می دهد که دولت تا 100 میلیارد دلار در راستا طرح های بهره‌وری انرژی کمک کند.
وی افزود: امروز به همت دوستان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اگر قرار باشد دوغارون محل تبادلات فرآورده های نفتی شود، حجم خودرو های حمل فرآورده مشکل ایجاد کرد.
معاون سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: از طریق همین ماده 12 می توانیم طرح خط لوله انتقال فرآورده های مورد نیاز احداث کنیم و از عواید ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت ما، بهینه سازی سوخت را انجام می دهیم و ما به ازا آن را به سرمایه گذار پرداخت می کنیم.
همچنین موضوع دیگر نوسازی ناوگان است، به طور کلی در نظر داریم از عواید ناشی از این طرح ها کار را سرعت بدهیم. اگر توسعه حمل و نقل ریلی نیز مطرح باشد ما آماده هستیم که در آن مشارکت کنیم