مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون خبر داد؛ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پس از ده سال به تصویب خواهد رسید

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون خبر داد؛ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پس از ده سال به تصویب خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون محمد شاه بیکی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در دیدار با مالکین بومی منطقه ویژه از تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در آینده نزدیک خبر داد .

محمد شاه بیکی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزود : تا کنون سهم مردم بومی منطقه از مرز و منطقه ویژه گرد و خاک آن بوده است و انشالله با تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بنا داریم سهم مردم از مرز و منطقه افزایش دهیم

وی گفت : تمام دغدغه ما این است که بتوانیم مردم منطقه در صادرات و واردات و اشتغال و سرمایه گذاری سهیم نماییم.

وی مهمترین مشکل تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون موضوع آب ،منطقه ویژه در زمین های طرح جامع عنوان کرد و افزود : با رفع این مشکل تا پایان فرودین ماه سال آینده طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به تصویب خواهد رسید .

محمد وجدانی عضو هیت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: با تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مشکلات سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون رفع خواهد شد .

وی گفت : مردم شهرستان تایباد با در کنار قرار گرفتن با منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می توانند زمینه اشتغال جوانان شهرستان را فراهم نمایند

محمد حسن موسی زاده مشاور اقتصادی مدیر عامل و عضو هیت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزود: با اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شهرستان تایباد به یک بنگاه اقتصادی بزرگ در شرق کشور تبدیل خواهد شد.

وی بیان کرد: رفع مشکل اب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باعث می شود تا این طرح در دبیرخانه مصوب و مشکلات واگدازی زمین نیز مرتفع شود

وی بیان داشت : با اجرای شدن طرح جامع منطقه ویژه نوبت به واگذاری زمین به سرمایه گذاران خواهد رسید که این امر باعث اشتغال جوانان بومی و توسعه اقتصادی شرق کشور خواهد گردید

شایان ذکر است در این جلسه مالکین منطقه آمادگی خود را در خصوص در اختیار گذاشتن چاه های آب خود همکاری لازم را با منطقه ویژه داشته باشند .