مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون؛ زمینه سرمایه گذاری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون فراهم است

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون؛ زمینه سرمایه گذاری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون فراهم است

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ، محمد رستمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نشست با اعضای هیت مدیره صادرکنندگان خراسان رضوی در سایت دوغارون اظهار داشت : طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در 8700 هکتار اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیات دولت رسیده است و زمینه سرمایه گذاری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون فراهم است.

وی گفت: در فاز یک طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون عملیات اجرایی آن در 800 هکتار آغاز شده است

کاظم شیردل رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی در این نشست گفت: اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی این آمادگی را دارد در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون همکاری نمایند.

وی گفت : ایجاد نمایشگاه دائمی بین دوکشور ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می تواند نقش بسزایی در معرفی توانمندی تولید کنندگان و صادرکنندگان دو کشور داشته باشد.

سید هادی نبی زاده رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نیز گفت: اقدامات انجام شده منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اصولی و عملی بوده است .

وی افزود: از امکانات وزیرساختهای منطقه ویژه دوغارون به جهت افزایش حجم صادرات کالا به کشور افغانستان بایستی استفاده شود.

جمشید علی پور عضو هیات مدیره منطقه ویژه و مدیرعامل شرکت پایبار در این نشست با ارایه گزارش مبسوطی از وضعیت فعلی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزود: ظرفیتی  که در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد شده است با نگاه توسعه محور و افزایش سطح صادرات کالا کشور به افغانستان می باشد

قابل به ذکر در پایان این نشست اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بصورت میدانی از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید بعمل آورند