مدیر عامل منطقه آزاد چابهار: سند توسعه محور شرق باید بازبینی شود

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار: سند توسعه محور شرق باید بازبینی شود

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، عبدالرحیم کردی ظهر چهارشنبه در همایش فرصت های ویژه سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه دوغارون که در محل مجتمع ساپکو مشهد برگزار شد، اظهار کرد: زمان آن رسیده است که سند توسعه محور شرق را با توجه به تغییرات و تحولاتی که رخ داده است، بازبینی کنیم. امروز زمان و قیمت رسیدن به بازار، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .
وی افزود: محور چابهار ـمیرک، چابهارـ دوغارون و چابهارـ سرخس برای پیوند کشورهای آسیای میانه خصوصا افغانستان به آب های آزاد اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر می‌خواهیم محور شرق فعال شود و مسیرهایی که بر روی کاغذ توجیه پذیرترین مسیرها هستند اما در عمل به دلیل کمبود امکانات، تاکنون استفاده نمی‌شدند، استفاده شود باید توجه ویژه ای به این کوریدورهای استراتژیک داشته باشیم .
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار تصریح کرد : هوشمند سازی و نظارت بر مرزها مشکلات فراوانی را که هم اکنون تاجران دو کشور با آن مواجه هستند را کاهش خواهد داد، به عنوان مثال سوختی که به افغانستان صادر می شود، همان سوختی است که ما در کشور استفاده می کنیم اما اینکه چه اتفاقی این بین می‌افتد که سوخت بی کیفیت به افغانستان می‌رسد، موضوعی است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.