قائم مقام مدیر عامل منطقه ویژه دوغارون: اقتصاد، مهمترین بستر همکاری میان ایران و افغانستان است

قائم مقام مدیر عامل منطقه ویژه دوغارون: اقتصاد، مهمترین بستر همکاری میان ایران و افغانستان است

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، حمزه صفوی صبح چهارشنبه در همایش فرصت های ویژه سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه دوغارون که در محل مجتمع ساپکو مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین مولفه‌هایی که برای توسعه و امنیت پایدار معرفی می‌شود استفاده از روابط اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای برای رسیدن به صلح پایدار است؛ اتفاقی که در روابط اقتصادی ایران و افغانستان در حال رخ دادن است، نقطه اتصال بسیار مهمی است.
وی افزود: میان ایران و افغانستان رابطه تاریخی و طولانی وجود دارد؛ به منظور حفظ این بستر تاریخی نیازمند این هستیم که یک تجربه برد برد را شکل دهیم و بهترین حوزه برای تجربیات بردـ برد، حوزه اقتصادی است.
قائم مقام مدیر عامل منطقه ویژه دوغارون با اشاره به موضوع قابلیت انباشت افکار و اطلاعات در انسان و بحث تمدن سازی، تصریح کرد: همین انباشت افکار و اطلاعات و استفاده از آن‌ها باعث شده است که امروز کشور‌هایی که سال‌ها با هم جنگ داشتن از حیطه‌هایی از حاکمیت خود دست می‌کشند و به هویت منطقه‌ای خود می‌پیوندند؛ اوج این موضوع را می‌توان در معاهده ماستریخت در اتحادیه اروپا ببینیم.