رییس جمع آوری عواید وزارت ترانسپورت افغانستان و رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ترانسپورتی ولایت هرات بامدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دیدار کرد

رییس جمع آوری عواید وزارت ترانسپورت افغانستان و رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ترانسپورتی ولایت هرات بامدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون رئیس جمع آوری عواید وزارت ترانسپورت افغانستان و رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ترانسپورتی ولایت هرات روز پنج شنبه با مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دیدار و گفتگو کردند.

سید حسین آقائی مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در این دیدار از همکاری های گمرک اسلام قلعه افغانستان در خصوص تسریع در روند ورود و خروج کامیونهای افغانستانی به منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ابراز خرسندی کرد و افزود : همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند تا اقتصاد دو کشور توسعه پیدا کند.

وی افزود : ما این آمادگی را داریم تا روزانه در مجموع 500 دستگاه کامیون از منطقه ویژه اقتصادی ورود و خروج نماییم تا رضایت صاحبان کالا و تجار فراهم گردد.

در ادامه این دیدار نجیب الله محمدی رئیس جمع آوری عواید وزارت ترانسپورت افغانستان گفت : همکاری های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون قابل تحسین می باشد و ما هم نیز تلاش  خود را به کار خواهیم بست تا فرایند ورود کامیون خالی به منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزایش یابد.

 وی گفت : تسهیل در روند ورود و خروج کامیون از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد دوکشور خواهد شد.

محمد عارف رضایی رئیس انجمن شرکتهای ترانسپورتی و حمل و نقل ولایت هرات نیز گفت : پذیرش کامیون  از طریق منطقه ویژه اقتصادی دوغارون توسط گمرک اسلام قلعه افزایش خواهیم داد و به همین منظور تلاش خواهیم کرد تا زیر ساختهای لازم در گمرک اسلام قلعه ایجاد نمایم .

وی نیز همچین گفت : تلاش خواهیم کرد تا کامیون خالی بر اساس نیاز و اعلام منطقه ویژه اقتصادی ارسال کنیم.