جلسه مشترک شورای اسلامی شهر تایباد و هیئت مدیره منطقه ویژه دوغارون

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر تایباد  و هیئت مدیره منطقه ویژه دوغارون

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر تایباد و هیئت مدیره منطقه ویژه دوغارون در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ( مشهد ) تشکیل گردید.

در این جلسه که سرپرست شهرداری و شهردار منتخب تایباد حضور داشتند ،بر همکاری متقابل تاکید و راههای عملی شدن همکاری مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مهندس رستمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار داشت: در تمامی امور عمرانی ،اقتصادی و بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی تایباد در اولویت هستند و بدین منظور به موجب تفاهم نامه تنظیمی امور آماده سازی منطقه به شهرداری تایباد محول می گردد.

آقای مهندس کریم زاده شهردار منتخب تایباد نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و همچنین حسن نظر مسئولین منطقه ویژه ، ایجاد درآمد مستمر و پایدار را از اهداف شهرداری تایباد بر شمرد.

سایر مدعوین و اعضاء هیئت مدیره از تصمیم اتخاذ شده اظهار رضایت نمودند .