تفاهم نامه هوشمند سازی نوار شرق کشور امضا شد

تفاهم نامه هوشمند سازی نوار شرق کشور امضا شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، ظهر چهارشنبه با حضور مسولین دو کشور ایران و افغانستان تفاهم نامه هوشمند سازی نوار مرزی شرق کشور میان مناطق مرزی دوغارون، منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد سیستان و بلوچستان و منطقه رامشال در هفت نسخه تنظیم و به امضا رسید. این تفاهم نامه توسط کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، عظیم زاده، مدیر عامل منطقه ویژه میر جاوه ، زنگنه، معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان و رامین معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به امضا رسید.
رامین معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در این خصوص گفت: این اتفاقی بزرگ در مرز های شرقی کشور و به لحاظ اهمیت یکپارچگی این طرح می توان گفت که این طرح، یک طرح ملی است.
این تفاهم در ادامه میان شاه بیگی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار رد و بدل شد.
همچنین شاه بیگی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصریح کرد: امروز برای دوغارون و تایباد یک روز تاریخی است چراکه 10 سال است در این منطقه اتفاقی رخ نداده است و امروز باید ثابت کنیم که پیروی رهبری هستیم و در منطقه محروم در شرق کشور اقتصاد را رونق خواهیم داد