با حضور سهامداران؛ مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت توسعه و عمران دوغارون برگزار شد

با حضور سهامداران؛ مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت توسعه و عمران دوغارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مهندس محمد رستمی مدیر عامل و رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت توسعه و عمران دوغارون در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار داشت: در این جلسات پس از تعیین هیئت رئیسه ، رئیس هیئت مدیره ضمن تبریک سال جدید و فرارسیدن ماه مبارک رمضان هدف از تشکیل جلسه را بیان گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس شرکت عنوان نمود و گزارش اقدامات مذکور به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان شرکت ها قرار گرفت.
مهندس رستمی افزود:در ادامه ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده اقدام فوری برای تعیین تکلیف آماده سازی . دیوارکشی و اجرای شبکه ها عنوان شد . نهایتا تعدادی از شرکت های سهامدار آمادگی خود را برای اجرای طرح های یاد شده اعلام نمودند که مورد قبول مجمع قرار گرفت.