استان خراسان

استان خراسان بزرگ  با مساحتی معادل ۳۱۳۳۳۵ کیلومتر مربع، که در حدود یک پنجم مساحت ایران را تشکیل می‌داد، تاسال ۱۳۸۳ وسیع ترین استان کشور بود.

این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳به سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد.

استان خراسان رضوی با مساحتی بالغ بر ۱۱۸،۸۵۱،۴۳۸کیلومتر مربع از شمال به جمهوری‌ ترکمنستان، از شمال غربی به استان خراسان شمالی از غرب به استان سمنان از شرق به جمهوری افغانستان از جنوب به استان خراسان جنوبی و از جنوب غربی به استان یزد محدود بوده و چهارمین استان بزرگ ایران از نظر مساحت می باشد.

تایباد

شهرستان تایباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی درشمال شرقی ایران است و بر پایه آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش مرکزی ، باخرز ، میان ولایت و ۴ شهر تایباد ، باخرز ، مشهدریزه و کاریز و ۶ دهستان می باشد و در سال ۱۳۹۰ این شهرستان حدود ۱۶۳هزار نفر جمعیت داشته است.

دوغارون

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به مساحت ۸۷۰۰ هکتار در سال ۸۷ به تصویب هیئت دولت و در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شرکت توسعه و عمران دوغارون به عنوان سازمان مسئول تعیین گردید.