منطقه ویژه

اصطلاح منطقه آزاد تجاری عمری بيش از چند دهه ندارد اما مفهوم مورد نظر از اين اصطلاح و يا حداقل مفهوم اوليه و بسيط آن از سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی برخوردار است.

برخورداری از ظرفیتهای جغرافیایی و اقلیمی ، استقرار در کریدورهای بین المللی و مسیر شبکه های حمل و نقل جاده ای  ، وجود گمرک دوغارون با بیش از صد سال قدمت تاریخی به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با افغانستان ، بر اهمیت این منطقه افزوده است.

ایجاد کانونی فعال برای همکاری های مشترک اقتصادی بین المللی در همه زمینه های سرمایه گذاری (تولید ، تجارت  و خدمات بازرگانی)

دوغارون در نقطه صفر مرز مشترک  ایران و افغانستان و در محدوده جغرافیایی شهرستان تایباد  در استان خراسان رضوی واقع گردیده و پر رفت و آمد ترین و رسمی ترین معبر برای رفت وآمد به کشور افغانستان است .معبر دوغارون حدود ۲۵ کیلومتر تا شهر تایباد و حدود ۲۵۰ کیلومتر تا مشهد که مرکز استان  خراسان رضوی است فاصله دارد.