مشاور ارشد تجارت رئیس جمهور افغانستان وارد مشهد شد

مشاور ارشد تجارت رئیس جمهور افغانستان وارد مشهد شد

مشاور ارشد تجارت رئیس جمهور افغانستان با استقبال رسمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون وارد مشهد مقدس شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ، سیروس علاف ، مشاور ارشد تجارت رئیس جمهور افغانستان و هیات همراه برای حضور در گردهمایی «فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون» به ایران سفر کرده است، عصر یکشنبه با استقبال رسمی محمد شاه بیکی مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون وارد مشهد شد.
محمد شاه بیکی ، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون هدف از حضور مشاور ارشد تجارت افغانستان را در جهت توسعه فعالیتهای مرزی و توسعه همکاری های مشترک بین تجار دو کشور  عنوان کرد و افزود : طرح ها و پروژه هایی که در گردهمایی فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان افتتاح می شود ، بسیاری از مشکلات تجار دو طرف را برطرف نموده و کیفیت و سرعت مبادلات را افزایش می دهد.
گفتنی است در حاشیه حضور هیات تجاری افغان ، سیروس علاف با جمعی از تجار و سرمایه گذاران افغانستانی دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان و رفع موانع و مشکلات این حوزه ، با انها گفت و گو کرد.
#منطقه_ویژه _اقتصادی_ دوغارون #دورغارون #شاه_بیکی # سیروس_علاف #ایران #افغانستان