مراسم معارفه مدیر عامل جدید منطقه ویژه با حضور فرماندار ، رییس هیات مدیره منطقه و مسئولین دستگاههای اجرایی مستقر در مرز دوغارون برگزار شد .

مراسم معارفه مدیر عامل جدید منطقه ویژه  با حضور فرماندار ، رییس هیات مدیره منطقه و مسئولین دستگاههای اجرایی مستقر در مرز دوغارون برگزار شد .

در این مراسم مهدی دونده فرماندار شهرستان تایباد سیدجلال هاشمی را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرد.
فرماندار تایباد در این جلسه به ظرفیتهای منطقه ویژه اشاره کرد و افزود : از این طرفیتهای بایستی برای توسعه صادرات کشور به بهترین نحو استفاده کنیم.
دونده افزود : مرز دوغارون یکی مهم ترین مرزهای ایران با کشور افغانستان محسوب می شود و یک سوم نیازهای کشور افغانستان از طریق این مرز تامین می شود.
قابل به ذکر است مهندس هاشمی کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و از نیروهای بازنشسته استانداری خراسان رضوی ۶ سال معاون استاندار و فرماندار نیشابور ۲ سال فرماندار شهرستان قوچان ۲ سال فرماندار شهرستان خواف ۱ سال فرماندار ویژه شهرستان طبس و۷ سال معاون ‌وسرپرست اداره کل در ستاد استانداری خراسان بزرگ در امور زیر بنایی مناطق و ۸ سال بخشدار و معاون فرماندار و ریس بازرگانی همچنین نامزده عضو هیات مدیره در شهرداری مشهد و نیشابور موسس دانشگاه و دیگر مناسب را در کارنامه خود دارد.