سرمایه گذاری

مهم ترین ، امن ترین و مقرون به صرفه ترین معبر برای ورود و خروج کالاهای ترانزیتی و صادرات به کشور افغانستان و سایر کشورهای منطقه به شمار می رود.

امکان تردد کامیون های حامل کالاهای ترانزیت به مقصد آسیای میانه  از این معبر وجود دارد .