منشور اخلاقی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
منشور اخلاقی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

منشور اخلاقی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون


ما مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون همگی معتقدیم که تحقق اهداف سازمان نیازمند مشارکت گروهی، هم‌اندیشی، همراهی و هم‌افزایی نیروی انسانی و پاسخگویی شایسته به درخواست‌های مراجعین و کسب رضایت ارباب رجوع می‌باشد، لذا در راستای ارتقای کیفیت اقدامات، به خصوص در امر مقدس و مهم خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه، مفاد این پیماننامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتارسازمانی مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار می دهیم.

احترام به اصول اخلاقی
 • بستر سازی فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع و رفتار توام با متانت و خوشرویی
 • رعایت اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله عدالت و انصاف، پرهیز از توصیه، سفارش و تبعیض در ارائه خدمات به ارباب رجوع
 • پایبندی به قانون‌گرایی و رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها و مقررات
 • خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان
 • پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد
الزام به نظم و انضباط اداری
 • رعایت نظم و آراستگی فردی در محیط کار
 • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار
 • تلاش و جدیت در انجام مطلوب وظایف محوله
 • بررسی دقیق و سریع درخواست مراجعین، ارائه پاسخ مستدل و منطبق با قوانین و مقررات به ارباب رجوع
 • انتقادپذیری، استقبال از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده مراجعین
 • تلاش برای حذف تشریفات زائد اداری و سهولت در کار
 • زمان‌بندی فعالیت‌ها و انجام آن‌ها بر اساس زمان‌های پیش‌بینی شده
برخورد مناسب با ارباب رجوع
 • راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تامين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان
 • اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در خصوص محل استقرار، وظایف و گردش کار واحدهای سازمانی
 • ارائه اطلاعات لازم و مشاوره مورد نیاز جهت انجام مطلوب کار ارباب رجوع
 • تلاش به منظور تضمین اطمینان ارباب رجوع در برخورداری از حقوق قانونی خود
اعتقاد به نوآوری و خلاقیت در کار
 • ایمان به کار به عنوان عبادت و نعمت الهی و رکن تعیین کننده در سرنوشت مردم و تعالی فردی و سازمانی
 • اعتقاد به سلامت، صداقت، دانایی، خلاقیت و نوآوری در کار
 • كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت‌هاي شغلي
رعایت وجدان کاری
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی
 • احساس مسوولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع
 • احساس مسوولیت و تعهد در قبال ارباب رجوع
 • رازداري و خودداري از افشای اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان
 • استفاده مناسب و بهینه از اموال، منابع و امکانات جهت تحقق اهداف سازمان، رعایت دقت، سرعت، کیفیت، صحت و سلامت انجام کار
 • جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان
 • درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن
ایجاد محیط صمیمی و آرام برای همکاران
 • ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب
 • حفظ کرامت نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی سازمان
 • ارائه تصویر زیبا از اهداف سازمان و درک صحیح از سیاست‌ها، ماموریت‌ها و شرح وظایف سازمانی
 • هم فکری و مشارکت گروهی در انجام امور و ارتقای سطح کیفیت خدمات و اصلاح روش‌های انجام کار
 • توجه ویژه به اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات و فرصت‌ها
 • اعتلای فرهنگ کار پویا و بالنده به عنوان یک منش سازمانی
 • تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت شغلی
تلاش در راستای ارتقای سلامت نظام اداری
 • انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني
 • خودداری و جلوگیری از انجام هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل توصیه، سفارش، رابطه، اخذ هدیه و …