دکتر مرتضی بانک

دکتر مرتضی بانک

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
علیرضا رزم‌حسینی

علیرضا رزم‌حسینی

استاندار خراسان رضوی
دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

نماینده محترم مردم تربت جام-تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی
دکتر جعفر آهنگران

دکتر جعفر آهنگران

معاون محترم مناطق ویژه اقتصادی حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
محسن سیاح

محسن سیاح

فرماندار محترم شهرستان تایباد