امضای تفاهم نامه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

امضای تفاهم نامه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون،مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: در راستای توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و  بودجود آمدن زمینه های مناسب برای مشارکت دادن نمایندگان شرکتهای حمل ونقل بین المللی تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منعقد گردیده است.
مریم قوی دل مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهارداشت: این تفاهم نامه شامل همکاری و مشارکت در زمینه های طرحهای پژوهشی ،برگزاری کلاسهای علمی، آموزشی ، تبادل اطلاعات و برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی می باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره به اهداف این تفاهم نامه افزود: یکی از اهداف و برنامه های منطقه ویژه  اقتصادی دوغارون ورود به مسائل آموزشی و پژوهشی در حوزه های تخصصی صادرات ، واردات و امور گمرکی می باشد و به منظور مشارکت و اثر بخشی بهتر در این حوزه اقداماتی در حال انجام می باشد .
وی خاطرنشان کرد: ایجاد و همکاری و روابط مدون بین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینه های فعالیتهای نوآورانه ، فناورانه و همکاری در راستای توسعه دانش فنی با در نظر گرفتن تمام امکانات و ظرفیت اعم از فناوری های موجود و ارتقاء کیفیت آموزش در تفاهم نامه مد نظر می باشد

۰۱:۴۳ بعدازظهرارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + دو =