اخبار

ادامه مطلب
مشاور ارشدرئیس جمهور افغانستان در امور تجاری تاکید کرد:   روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان باید بر مبنای منافع هر دو طرف تنظیم شوند

مشاور ارشدرئیس جمهور افغانستان در امور تجاری تاکید کرد: روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان باید بر مبنای منافع هر دو طرف تنظیم شوند

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، سیروس علاف، صبح چهارشنبه در همایش «فرصت های ویژه ...