معرفی مدیرعامل مطقه ویژه اقتصادی دوغارون
سید جلال هاشمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون


مهندس سید جلال هاشمی بیناباج

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دارای سوابق طولانی در عرصه مدیریت عالی اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی و عمرانی و زیرساختی در حوزه خراسان بزرگ بوده و همچنین ایشان عضویت در هیات مدیره موسسات اقتصادی و ریاست هیات امنا و موسس مراکز  دانشگاهی را در کارنامه خود دارد که در تاریخ 4 تیر .ماه 1401 به سمت مدیرعامل منطقه ویژه دوغارون منصوب شد.

 

ارتباط با مدیرعامل