نوشته‌ها

رایزن تجاری افغانستانمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون

روند توسعه تجارت به نفع هر دو کشور ایران و افغانستان است

ظرفیتهای تجاری دو کشور را بایستی جدی بگیریم و برای توسعه آن تلاش بیشتری باید صورت گیرد.