نشست مدیران مناطق ویژه اقتصادی دوغارون و بندر امیرآباد و امضای تفاهم‌نامه همکاریمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون

نشست مدیران مناطق ویژه اقتصادی دوغارون و بندر امیرآباد و امضای تفاهم‌نامه همکاری

/
تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی و بنادر و دریانوردی امیرآباد و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری، ترانزیتی و بازرگانی امضا شد.
بازدید سرکنسول جدید ایران در هرات افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی دوغارونمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون

بازدید سرکنسول جدید ایران در هرات افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

/
سرکنسول جدید ایران در هرات افغانستان از بخش‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.
بازدید مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از منطقه ویژه دوغارونمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون

بازدید مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از منطقه ویژه دوغارون

/
مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از قسمت‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کردند.