مطالب توسط

معرفی مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

مهندس سید جلال هاشمی به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دارای سوابق طولانی در عرصه مدیریت عالی اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی و عمرانی و زیرساختی در حوزه خراسان بزرگ بوده و همچنین ایشان عضویت در هیات مدیره موسسات اقتصادی و ریاست هیات […]