لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی دوغارون – سرخس به مجلس رفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطق ویژه اقتصادی دوغارون به …