گزارش تصویری : حضور مهندس رستمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و مدیر اجرایی منطقه در نشست مشترک مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور با حضور دکتر سعید محمد مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزادتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و بازدید از منطقه ویژه بندر امیرآباد و منطقه ویژه اقتصادی پیام