سال ۱۳۹۹ : سال جهش تولید

حضرت آیت الله خامنه‌ای : جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند.