منشور اخلاقی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

ما مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون همگی معتقدیم که تحقق اهداف سازمان نیازمند مشارکت گروهی، هم‌اندیشی، همراهی و هم‌افزایی نیروی انسانی و پاسخگویی شایسته به درخواست‌های مراجعین و کسب رضایت ارباب رجوع می‌باشد، لذا در راستای ارتقای کیفیت اقدامات، به خصوص در امر مقدس و مهم خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه، مفاد این پیماننامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتارسازمانی مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار می دهیم.

بستر سازی فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع و رفتار توام با متانت و خوشرویی

رعایت اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله عدالت و انصاف، پرهیز از توصیه، سفارش و تبعیض در ارائه خدمات به ارباب رجوع

پایبندی به قانون‌گرایی و رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها و مقررات

خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان

پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد

رعایت نظم و آراستگی فردی در محیط کار

وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار

تلاش و جدیت در انجام مطلوب وظایف محوله

بررسی دقیق و سریع درخواست مراجعین، ارائه پاسخ مستدل و منطبق با قوانین و مقررات به ارباب رجوع

انتقادپذیری، استقبال از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده مراجعین

تلاش برای حذف تشریفات زائد اداری و سهولت در کار

زمان‌بندی فعالیت‌ها و انجام آن‌ها بر اساس زمان‌های پیش‌بینی شده

راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تامين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان

اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در خصوص محل استقرار، وظایف و گردش کار واحدهای سازمانی

ارائه اطلاعات لازم و مشاوره مورد نیاز جهت انجام مطلوب کار ارباب رجوع

تلاش به منظور تضمین اطمینان ارباب رجوع در برخورداری از حقوق قانونی خود

ایمان به کار به عنوان عبادت و نعمت الهی و رکن تعیین کننده در سرنوشت مردم و تعالی فردی و سازمانی

اعتقاد به سلامت، صداقت، دانایی، خلاقیت و نوآوری در کار

كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت‌هاي شغلي

استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

احساس مسوولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع

احساس مسوولیت و تعهد در قبال ارباب رجوع

رازداري و خودداري از افشای اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان

استفاده مناسب و بهینه از اموال، منابع و امکانات جهت تحقق اهداف سازمان، رعایت دقت، سرعت، کیفیت، صحت و سلامت انجام کار

جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان

درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن

ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب

حفظ کرامت نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی سازمان

ارائه تصویر زیبا از اهداف سازمان و درک صحیح از سیاست‌ها، ماموریت‌ها و شرح وظایف سازمانی

هم فکری و مشارکت گروهی در انجام امور و ارتقای سطح کیفیت خدمات و اصلاح روش‌های انجام کار

توجه ویژه به اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات و فرصت‌ها

اعتلای فرهنگ کار پویا و بالنده به عنوان یک منش سازمانی

تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت شغلی

انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني

خودداری و جلوگیری از انجام هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل توصیه، سفارش، رابطه، اخذ هدیه و …