مهندس سعید محمد

مهندس سعید محمد

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
مهندس معتمدیان

مهندس معتمدیان

استاندار خراسان رضوی

دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

نماینده محترم مردم تربت جام-تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی
مهندس جواد عباسپور

مهندس جواد عباسپور

معاون محترم امور هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی
محسن سیاح

محسن سیاح

فرماندار محترم شهرستان تایباد