تفاهم نامه هوشمند سازی نوار شرق کشور امضا شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، ظهر چهارشنبه با حضور مسولین دو کشور ایران و افغانستان تفاهم نامه هوشمند سازی نوار مرزی شرق کشور میان مناطق مرزی دوغارون، منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد سیستان و بلوچستان و منطقه رامشال در هفت نسخه تنظیم و به امضا رسید. این تفاهم نامه توسط کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، عظیم زاده، مدیر عامل منطقه ویژه میر جاوه ، زنگنه، معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان و رامین معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به امضا رسید.
رامین معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در این خصوص گفت: این اتفاقی بزرگ در مرز های شرقی کشور و به لحاظ اهمیت یکپارچگی این طرح می توان گفت که این طرح، یک طرح ملی است.
این تفاهم در ادامه میان شاه بیگی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار رد و بدل شد.
همچنین شاه بیگی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصریح کرد: امروز برای دوغارون و تایباد یک روز تاریخی است چراکه ۱۰ سال است در این منطقه اتفاقی رخ نداده است و امروز باید ثابت کنیم که پیروی رهبری هستیم و در منطقه محروم در شرق کشور اقتصاد را رونق خواهیم داد