آغاز فصلی نو در توسعه اقتصادی شهرستان تایباد؛ امضاء تفاهم نامه همکاری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و شهرداری تایباد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون محمد رستمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: در راستای توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و فاز یک طرح جامع منطقه ویژه تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری تایباد منعقد گردیده است.

وی گفت: این تفاهم نامه به منظور انجام عملیات نقشه برداری و زیرسازی فاز یک طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون میباشد.

رستمی خاطرنشان کرد: با اجرای این قرارداد می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال در شهرستان خواهیم بود

وی گفت : با آماده سازی فاز یک طرح جامع منطقه ویژه در آینده شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در شهرستان تایباد خواهیم بود و این شهرستان به قطب اشتغال در کشور تبدیل خواهد شد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزود : تمام دغدغه ما ایجاد اشتغال برای جوانان بومی و همچنین ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران شهرستان می باشد